Fitness Trend

Trendmutató Fitnesz és Sport Szakemberek részére

Wellness Történeti Áttekintés. A hazai wellness szakemberképzés kialakulása. II. rész.

2011. október 09. 11:42 - Zopi

 

Az IWI oktatási profilját szemlélve talán elsőre nem tűnik fel a felületes szemlélőnek, hogy a jelentős fitnesz képzési portfólió mellett a wellness – egészségturizmus területén is otthon vagyunk. Pedig, ha beleásunk a múltunkba, akkor kiderül, hogy ezen a területen is legalább olyan innovatívak voltunk, mint a preventív fitneszben, ahol nevünkhöz kötődik a személyi edző képzés és szakma alapjainak hazai kialakítása, bevezetése.

A wellness vonalon kidolgoztuk és meghonosítottuk a Wellness Tanácsadó tanfolyamot (azóta OKJ-s szakma lett a személyi edző képzéssel egyetemben) és az akkreditált Wellness & Spa Menedzser továbbképzést. Ez persze a munkáltatói oldal erőteljes megdolgozását is megkövetelte tőlünk, hiszen diplomatikusan fogalmazva az „old fashioned” gyógyszállodák vezetése finoman szólva sem vette kitörő örömmel piacmegújító kezdeményezésünket 10 évvel ezelőtt. Jól felkavartuk az állóvizet, s az erőteljes hullámkeltésben az IWI-vel együtt az előző cikkben bemutatott Magyar Wellness Társaság (MWT) is szerepet kapott. Lássuk, hogy mit értünk el az elmúlt éviztedben, hol áll most a wellness szakemberképzés 2011-ben.

DSC_0020.jpg

Wellness & Spa konferencia az IWI, Hungexpo és a Magyar Turizmus Zrt. szervezésében (2009 november)

 

Az alábbi történeti áttekintést többek között a SpaConcept és a Les Nouvelles Esthétiques Spa magazinoknak adott interjúk alapján dolgoztam fel.

Cikk: http://www.lnespa.hu/cikk/wellness-es-spa-szakiranyu-kepzesek/65

Mikor indult az első hazai wellness képzés?

Magyarországon strukturált wellness képzésekről csak néhány éve beszélhetünk. Az első wellness tanácsadó tanfolyam abból a wellness alap modulból nőtte ki magát, melyet a Balatoni Fejlesztési Tanács és a Zala Megyei Iparkamara pályázatát elnyerve 2003-ban dolgoztunk ki. A pályázat célja a zalai régióban dolgozó szállodaipari szakemberek wellness továbbképzése volt, melyet egy 240 órás tanfolyam keretein belül állítottunk össze a képzésen résztvevő 21 fő részére. A wellness alap blokkot azután évről évre tovább fejlesztettük és kiegészítettük speciális menedzsment ismeretekkel.

Cikk: IWI_WT_kepzes_Kolping.pdf

Wellness Tanácsadó képzés Zala megye oklevéloszto.jpg

Az első wellness tanácsadó képzés oklevélosztója a Kolping Hotelben Alsópáhokon 2003-ban

 

Milyen jelentősebb mérföldkövek voltak a wellness képzés során?

 

Az igények növekedése, a szakma gyors változása, a naprakészség igénye nagy kihívás elé állít minket, tanfolyamfejlesztőket. A hallgatók és a piac előtt kell járnunk, mindig be kell mutatnunk a legkorszerűbb trendeket is. Ez magával vonja a folyamatos fejlesztést. Először a wellness tanácsadó képzést fejlesztettük ki, és ez közel 4 évig meghatározó tanfolyam volt a képzési portfóliónkban. A képzési tematikát - nem kis viták során – az MWT oktatási bizottsága dolgozta ki és hagyta jóvá. Itt nagy hangsúlyt fektettünk a wellness alapelemeinek gyakorlati bemutatására, s épp ezért rendkívül népszerű volt ez a kurzus, melyet később kiegészítettünk menedzser ismeretekkel is, és így született meg 2004-ben az első wellness menedzser tanfolyam. Ennek tematikájában, struktúrájában, sőt még a végzettség típusában is jelentős változások történtek azóta. Egy ideig kísérleteztünk más OKJ-s menedzser bizonyítványt adó kurzusokkal való házasítással is (pl. Számalk-os "általános menedzser"). A TF-el közös sportmenedzser–wellness menedzser égbekiáltó módszertani, vizsgáztatási, hozzáállási különbségeiből végleg levontuk a tanulságot és 2005-től akkreditált képzésként továbbképző tanfolyamként járjuk a saját utunkat.

A jelenleg futó, többszörösen átdolgozott, akkreditált képzésnél zipzár elvet alkalmazva elegyítjük a wellness tematikát a management tematikával, melyeket piramisszerűen egymásra épülve állítottuk össze. Több és specifikusabb management tantárgy került be a tematikába. Rendszeresen járunk külföldi konferenciákra, jómagam a vállalati egészségfejlesztés területén végeztem PhD kutatómunkámat (így került egy amerikai konferencia hatására a tananyagba például a worksite wellness) és ezt naprakészen, adaptálva a hazai viszonyokra a hallgatók elé tudjuk tárni. 

 

Troy_Adams_USA_NWI.png 

Worksite Wellness Konferencián USA-ban prof. Troy Adams-el, 2005-ben.

A tanfolyam (és az IWI) egyik legnagyobb előnye az a rugalmasság, mely lehetővég teszi ezen ismeretek instant felhasználását. Fontos fejlődési mérföldkő volt a 2008. szeptember 1-től életbe lépett új OKJ (Országos Képzési Jegyzék) rendelet, mely végre definiálja a megszerezhető wellness és fitnesz szakterülethez köthető képesítéseket. Az új OKJ-ba bekerült szakterületek többsége az elmúlt években kiállta az idők próbáját, s elmondható, hogy a valós piaci igényeket elégítik ki. A wellness egészségturizmus előretörése és sikerágazattá válása, képzett wellness menedzserek, wellness tanácsadók, animátorok, aqua trénerek igényét hozta magával. A wellness szakterület kormányzati elismerését is jelenti, hogy emelt szintű OKJ-s szakiránnyá vált többek között a Wellness Tanácsadó képzés, mely államilag elismert szakma formájában életmód tanácsadó ismerteteket nyújt.

Motiváló faktor az is, hogy a szállodai osztályba sorolási rendelet (54/2003. (VIII.29.) GKM rendelet és I/F melléklete) megköveteli a wellness szállodákban a wellness végzettséggel rendelkező szakemberek alkalmazását. (lsd előző cikkbejegyzés I. rész)

Ki kell emelnem azt a pozitív változást, melyet Vermesi Andrea hozott a képzésekbe. Andi is IWI hallgató volt, s 2006-ban végzett Wellness & Spa menedzserként. Szakdolgozatát (lévén akkor minőségbiztosítási mérnök volt egy multicégnél) wellness minőségfejlesztéséből írta. Ő lett 2007-től a tanfolyam vezetője, egyik oktatója, majd 2009-től az IWI wellness-egészségturisztikai képzéseiért felelős főállású munkatársa. Időközben Egészségfejlesztő Bsc diplomát is szerzett Pécsett, jelenleg pedig a Debreceni Egyetem Egészségügyi Szakpolitikus Msc képzésben vesz részt. 2011 januárjától az IWI cégvezetőjeként, dolgozik és az orosz wellness-turisztikai képzéseket is ő hozta tető alá 2010-ben. 

_DSC4502.jpg

Vermesi Andrea az IWI cégvezetője és a Wellness & Spa képzések vezetője.

 

Milyen igények alapján döntött az IWI a wellness menedzser képzés elindításáról?

A szakmai szervezetektől érkező kérések és a piaci igények felmérése után döntöttünk úgy, hogy elindítjuk a képzést. Többek között társult tagja vagyunk a Magyar Szállodaszövetségnek, (akkoriban voltunk a Pannon Termál Klaszternek), illetve alapító tagja a Magyar Wellness Társaságnak. Ezen szervezetek közgyűlésein, konferenciáin rendszeresen részt veszünk, és interaktív részeseként az eseményeknek a munkaerő-piaci igényeket próbáljuk kielégíteni.

Továbbá részt vettünk az „Egészségturisztikai munkaerő-piaci kutatás”-ban 2009-2010-ben, mely az eddigi legátfogóbb képet és ajánlásokat adta ennek a szektornak a helyzetéről.

A piaci verseny éleződésével megfogalmazódott  egy olyan új típusú vezetőre való igény a wellness szakmán belül, aki képes a wellness egész területét átlátva összehangolni az egyes részlegek munkáját (Beauty, Spa, Fitness, Terápia, Gyógyászat, stb…) és ezeket egységes programcsomagba szervezve értékesíteni, eredményes gazdálkodástervezést végezni, wellness projekt részelemeit koordinálni (tervezés, kivitelezés, üzemeltetés).

Mi alapján állította össze az IWI az oktatási tematikát?

A tanfolyam folyamatosan fejlődött a munkába állt hallgatók és az oktatóink visszajelzései alapján. Tanáraink maguk is praktizáló szakemberek, akik szakterületük kiváló gyakorlati művelői. A tanfolyam alapját részben külföldi mintaképzések, részben tanári team munka segítségével sikerült kifejleszteni. A tematika egyébként egy projekttervezés sémájára épül. Célunk az, hogy ezen keresztül mutassuk be hallgatóinknak azt a bonyolult és nagy szakértelmet megkövetelő ismeretanyagot, mely egy wellness projekt tervezésén kialakításán át a nyereséges üzemeltetésig vezet. Természetesen – lévén szó továbbképző tanfolyamról – a hallgatók előképzettségüktől függően egy-egy területbe mélyebben belemerülve, annak szakértőivé válhatnak a későbbiek során. A tanfolyam végén szakdolgozattal és egy prezentációval kell bizonyítaniuk, hogy a megszerzett ismerteket rendszerbe foglalva tudják alkalmazni.

 DSC_0028.JPG

 

DSC_0040.JPG

Szakdolgozati védések a képzés végén

 

DSC_0023.JPG

A prezentációt figyelő Wellness & Spa Menedzser hallgatók

 

Mi egyáltalán a wellness képzések, a Wellness és Spa Menedzser munkakör jelentősége?

A wellness területén képzett munkaerő felértékelődésének folyamata hazánkban is rohamosan erősödik az elmúlt években. A versenyképesség megőrzését és a piaci előny megszerzését a jó adottságokkal rendelkező és a wellness kritériumoknak megfelelő wellness szállodák, fitnesz központok, Spa létesítmények menedzsmentjei is egyre inkább a magasan kvalifikált humánerőforrás alkalmazásában látják. A wellnessben rejlő kiemelkedő lehetőségeket csak az tudja felismerni és használni, aki tisztában van ennek a területnek a komplexitásával, és szolgáltatási hátterével. A wellness, mint életmód koncepció egyre rangosabb helyre kerül a szépségipar, a turisztika, a szabadidősportok és az egészségügy területén, melynek köszönhetően kialakult az igény egy új típusú wellness szakemberképzésre, ezen belül is a Wellness és SPA Menedzserek képzésére.

A képzés szerves része a "szakmai tábor", ahol testközelből ismerhetik meg a hallgatók egy wellness szálloda működését és persze csapatépítésnek sem utolsó egy ilyen alkalom. Nem lehet elhallgatni azt a tényt, hogy a kapcsolatépítésből, egymás tapasztalatainak átgondolásából a hallgatók legalább annyit kamatoznak, mint az előadásokból.

 

DSC00072.JPG

Beauty részleg bemutatása a Hotel Európa Fit-ben.

 

DSC00066.JPG

Gasztronómia élményszerzés a szakmai táborban, borkóstolóval egybekötve...

 

A beiskolázott munkatársak számos új ötlettel gazdagabban, szemléletváltozással, megújult kreativitással térnek vissza munkahelyükre, új lendületet adva az egyedi profil mellett a minőségi wellness szolgáltatások kialakításának. A helyi adottságok kihasználása, a szálloda profiljának kialakítása és mindezek összehangolása a wellness részleg munkatársainak szakmai hozzáértésétől függ. Az egyik legfontosabb és leginkább keresett szakember, a Wellness és Spa menedzser képes az egyes részlegek (fitness, terápiás, beauty, SPA, gyógyászat) munkáját összehangolni, növelve a hatékonyságot az egységes szolgáltatásstruktúra kialakításában.

Hány hallgató végzett eddig a Wellness és Spa Manager képzésben és hány hallgató dolgozik a megszerzett képesítésnek megfelelő munkakörben?

Jelenleg a 14-ik csoport fut ebből a képzésből, tehát több mint 250 végzett wellness menedzser van az országban és külföldön. Számos hallgatót a munkáltatója iskolázott be a képzésre és ők jelenleg is – főként nagyobb – szállodák alkalmazásában dolgoznak. A képzés ugyanakkor nem csak a szállodaipar területére készít fel, nagyon sokan fitnesz termek vezetőjeként helyezkedtek el (mára a képzést ketté választottuk és külön modulokból álló tanfolyam épült a fitnesz menedzsmentre), vagy a kozmetikai szalonjukat, SPA létesítményüket alakították tovább. Igen sok olyan tulajdonos vesz rész a képzésen, akik fejleszteni szeretné vállalkozását. Rendszeresen találkozunk azonban olyan (mozgás/masszázs) terapeutákkal is, akik azért jönnek el a képzésre, mert magánvállalkozáson törik a fejüket. Jelentős azok száma, akik társszakmában maradtak, tehát például továbbra is gyógytornászként dolgoznak, de vegyítik az itt tanultakat eredeti munkájukkal. 

DSC02820.JPG

Kiscsoportos trénig feladat a WM tanfolyamon

Sokan külföldről érkeztek hozzánk, nem felejtem el azt az Írországban élő hallgatónkat, aki a kis gurulós reptéri bőröndjével érkezett minden hétvégén a képzésre, majd visszautazott, s ezt ismételte két hetente. Volt argentin – magyar hallgatónk is, aki visszatérve saját Day Spa létrehozását tervezte. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy Szegedi Andrea moszkvai turisztikai szakdiplomata is elvégezte a képzést, ő is havonta többször hazautazott a hétvégi tanórákra. Andreával azóta is kiváló a kapcsolatunk, többek között az ő révén nyílt meg az utunk az orosz wellness képzések felé. (lsd a következő cikket az IWI oroszországi térnyeréséről)

Rózsa Norbi olimpiai úszó bajnok is végzett IWI Wellness és Spa Menedzser, és jó tudni, hogy a sportért felelős szakállamtitkárság egyik munkatársaként most közel van a tűzhöz, talán lehet kamatoztatni az itt megszerzett prevenciós és szervezési ismerteteket a szabadidősport területén is.

Sok hallgató azonban csak ismereteit szeretné bővíteni, és pályamódosítási szándékkal tanul tovább. 

Az IWI 2011 szeptember 10-i Karrier Napjára  olyan Wellness és Spa menedzser szakon végzett hallgatóinkat is meghívtuk, akik ma ebben a szakmában dolgoznak, így testközelből mutatták be projektjeiket, munkaterületüket, karrierútjukat.

_DSC3876.jpg

Rákos Krisztina - Wellness Menedzser feladatai és tevékenységei egy 4*-os wellness szállodában

 IllesneRKriszta-Prezentacio.pdf

_DSC3883.jpg

Kiss Alexa - Wellness Menedzsment tudás és kompetenciák alkalmazása a gyakorlatban

Kiss_Alexa_prezentacio_2011_-_Karrier_nap_IWI_sablon.pdf

 

 Folyt köv….

A következő Wellness Történeti Áttekintés (III. rész) szám tartalmából:

  • Külföldi Wellness és Spa szervezetek, wellness irányzatok
  • Sikeres IWI WM hallgatók projektjei
  • A WM és FM (Fitnesz menedzser képzés tematikája)
  • Hallgatói és elhelyezkedési statisztikák
  • Rendezvények a wellness égisze alatt
  • Az IWSEC
Szólj hozzá!
Címkék: wellness

A bejegyzés trackback címe:

https://fitnesstrend.blog.hu/api/trackback/id/tr913289221

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása